เยลโล่ แซฟไฟร์ คอรันดัม

แซฟไฟร์ จัดเป็นแร่ในประเภท (Species) คอรันดัม (Corundum) เช่นเดียวกับทับทิม (Ruby) ซึ่งพลอยคอรันดัมนี้เป็นพลอยที่มีความแข็งรองลงมาจากเพชร จึงทำให้แซฟไฟร์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปทำเครื่องประดับ. ชาวเปอร์เซียโบราณเชื่อกันว่าแซฟไฟร์ คือ “หินที่มาจากฟ้า” เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าโลก ตั้งอยู่บน แซฟไฟร์ ขนาดมหึมา จึงทำให้สะท้อนแสง …

ประวัติ ความเป็นมา ความเชื่อ. “บุษราคัม”. ในอดีต “บุษราคัม” เป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียก โทแพซสีเหลือง (Yellow Topaz)ในปัจจุบัน บุษราคัม หมายถึง แร่คอรันดัม ชนิดสีเหลืองหรือ แซฟไฟร์สีเหลือง (Yellow Sapphire) บุษราคัม จึงเป็นแร่ประเภทเดียวกับทับทิมและไพลิน มีค่าความแข็งตามสเกลของโมส์เท่ากับ 9 และเป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน  …

เยลโล แซฟไฟร์ (Yellow Sapphire) หรือ บุษราคัมมีสีเหลืองอมส้ม พบในหินอัคนี, หินแปร มีความแข็ง (Hardness) = 9โมฮส์ (Mohs) ส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Formula) = Al2O3, Aluminum Oxide ดัชนีหักเหของแส. Tell a Friend.

 “บุษราคัม” อัญมณีสีเหลืองอำพันที่ใครหลายคนหลงไหลนั้น หากแต่คนไทยสมัยก่อนเข้าใจผิดเรียก โทแพซสีเหลือง (Yellow Topaz) ว่าบุษราคัม เพราะว่ามีสีเหลืองเหมือนกัน แต่แท้จริงแล้ว “บุษราคัม” คือแร่คอรันดัมชนิดสีเหลือง หรือที่เรียกว่า แซฟไฟร์สีเหลือง (Yellow Sapphire) ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับทับทิม (Ruby) และไพลิน (Blue Sapphire) …

บุษราคัมที่แท้จริงนั้นเป็นแร่ คอรันดัม อยู่ในอัญมณีตระกูลแซฟไฟร์ เรียกว่า เยลโลว์ แซฟไฟร์. อันที่จริงแซฟไฟร์มีหลากสี มีความสวยงามแปลกตา พลอยแต่ละสีก็จะเรียกชื่อต่าง ๆ กันออกไป. ที่นิยมมากและคนส่วนใหญ่มักรู้จักกันคือ บลู แซฟไฟร์ ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไพลิน หรือ นิลกาฬ