การแต่งพลอย :

ให้ได้สัดส่วน รูปร่างสวย นั้น หน้าพลอย ต้องได้ 90องศา ก้นพลอย 45 องศา

เป็นผลดีต่อการเจียระไนพลอย ที่จะทำให้การจัดเหลี่ยม สวยเป็นระเบียบ จี้มาแล้วไฟดี ขายได้ราคาแพง

เหล่านี้ต้องอาศัยฝีมือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทั้งสิ้น